Ikastolaren helburu orokorrak 2023 /2024 ikasturtea


21-24ko Plan Estrategikoa jarraituz, eta bertan agertzen diren Lerro Estrategikoak aplikatuz, hauek izango ziren 22/23 ikasturteko helburu orokorrak.

IKASTOLAGO

Euskaldunago

Ikasleen arteko euskaren erabilera gela barruan sustatzeko, jaso dugun eta jasoko dugun formazioan eman dizkiguten jarduera mota ezberdinak aplikatzen jarraituko dugu. Haur eta Lehen Hezkuntzan egunerko errutinak berrizten eta zehatzen; DBH eta Batxilergoan arlo eta eremuetara errutina hauek eramaten ebaluagarriak izan daitezen; eta orokorrean etapa ezberdinen arteko ekintzak sustatzen ahozko Euskararen erabilera indartzeko.

Berriztatzaileago

Etapa ezberdinetan abian ditugun proiektuen ezarpena eta garapenarekin jarraituko dugu: HHn HAZI proiektuan ohitura osasungarriak indartzen dituzten jarduerak unitate didaktikoetan txertatzen (psikomotrizitatea eta elikadura); LHn KIMU proiektua LH 1, LH 2 eta LH 3an ezarrita dago: aldaketa metodologiko honen ezarpenarekin jarraituko dugu; LH 4, LH 5 eta LH 6. mailan Piktoidazketa proiektua abian jarri dugu, Gaztelania eta Euskara arloak era integratuan lan egiteko: konpetentzien araberako ebaluazioa egiten lagunduko digu, ikasleen sormena sustatuko du eta hizkuntzen ikasketa indartuko du motibazioaren bidez. Maila hauetan ere, Pentsaera Konputazionala eta Robotikaren ezarpenarekin jarraituko dugu, honetan sakontzeko asmoz.
Bikoitiak diren maila guztietan LOMLOEren ezarpenak aldaketak suposatzen ditu, baina agian DBHn eta Batxilergoan garrantzi handiago hartzen du “eremuen agerpena” dela eta, arlo edo irakasgaien ordezko edo globalizatzaile bihurtzen delako. Era berean arlo berriak ere agertu dira DBHn eta Batxilergoan, lagungarriak izango direnak gure proiektuak aurrera eraman ahal izateko. DBHn “Zero Zabor” proiektuaren ezarpena izango dugu helburu, Portugaleteko Udaletxearen eta udaleko ikastetxe guztien elkarlanarekin, eta “Zero Zabor” Fundazioaren gidaritzapean.

Maila akademiko sendoago

Ikasleen errendimendu akademikoa martxan dauzkagun proiektuen bidez hobetzen dela ziurtatzeko, kanpoko ebaluazio ezberdinak egitea aztertuko dugu, pasa den ikasturtean pendiente geratu zen gaia.

Eskolaz kanpoko zerbitzu eguneratuago

21/22 ikasturtean hasitako eskaintzaren arrakasta ikusita, hau indartzeko asmoa daukagu, ekintza berriak sartzeko aukerak baztertu gabe.

Objetivos del curso

GUREAGO

Pasa den ikasturteko helburuei jarraituz, Hezkuntza Komunitate osoko agente guztien partaidetza sistematikoa bultzatzeko jarduera eta ekintza ezberdin batzuk antolatuko ditugu:

Honetarako, DBHko 2. zikloan ikasleen portfolioa diseinatu eta pilotatu nahi dugu: bertan ikasleek ikastolan ditugun erronketan (HNP, Agenda 2030, Hezkidetza…) parte hartzeko ebidentziak sartuko dituzte. Batxilergoko Tutoretza partekatua ezarri ostean bere eraginkortasuna ebaluatzearen ondorioz mantentzeko apostua egin dugu.

Langileei begira, Estrategia Planeko onarrizko printzipioetan sakonduko dugu: euskararen erabileran eta emozioen kudeaketan; kudeaketa eta funtzionamendu organoetan parte hartzeko gonbidapena; etapa ezberdinetako irakasleen erlazioa hobetzeko etapen arteko ekintzak sustatzea, pandemiaren garaian ezinezkoa egin zitzaigun erronka.

Familiei begira, guraso eta tutoreen arteko bileretan aldaketak egin ostean, egokitzapen gehiago egin nahi ditugu, landu behar diren gaiak eta komunikatu behar diren berriak hobeto helarazteko. Guraso Batzordeko bilerak errekuperatuko ditugu.

HERRIKOAGO

Gure inguruko ikastetxe eta haurtzaindegiekin aliantzak indartu nahi ditugu, ikasle berrien etorrera sendotzeko asmoz, batez ere kritikoak izan daitezkeen etapetan: Haur Hezkuntzan eta Batxilergoan.
Hezkuntza eta Kultura mailan inguruko erakunde publikoek antolatzen dituzten ekintzetan era sistematikoan parte hartuko dute gure ikasleek. Garrantzi berezia hartzen LHko ikasle guztien partaidetza Portugaleteko Udaletxeak antolatzen duen Inauterietako desfile eta jaialdian, eta, lehen aipatu bezala, “Zero Zabor” proiektuan parte hartuko dugu. Eta helburu berarekin, baina kontrako norabidean, Asti Leku Eguna ospakizun irekiago eta herrikoago izan dadin aldaketak egiten hasiko gara. Ezin dugu ahaztu, ikasturte honetan KORRIKA izango dugula.

HORNITUAGO

Haur Hezkuntzan, 2 urteko gelak Grumete Diego kalera ekarri ostean, beste motako beharrak dituzten ume txiki hauentzat egokitzapenak egin beharko ditugu antolaketan eta etapako funtzionamenduan. Lehen Hezkuntzako zikloetako berrantolaketa baztertu ostean, espazio eta mobiliarioaren aldaketarekin jarraitzen dugu. LH 4. mailara heldu gara. 3. Pisuko espazioetan, Musika eta psikomotrizitate gelan aldaketak egingo ditugu.