Ikastolaren helburu orokorrak 2021 /2022 ikasturtea


21/22 ikasturteko helburu orokorrak 21/24 Estrategia Plan berritik datozkigu. Estrategia Plan hau 2019aren amaieran hasi ginen lantzen baina bere diseinuaren lanak bertan behera utzi behar izan genituen guztiok ezagutzen ditugun arrazoiengatik. 2020ko abenduan eta 2021eko urtarrilean errekuperatu genituen lanak eta horrela 2021eko maiatzeko Ikastolako Asanblada orokorrean lerro estrategikoak aurkeztu ahal izan genituen. Hauek dira: IKASTOLAGO, GUREAGO, HORNITUAGO, HERRIKOAGO… eta hauetatik ateratzen dira 21/22 ikasturteko Helburu Orokorrak.

IKASTOLAGO

Euskaldunago

Gela barruko ikasleen ahozko euskararen erabilera indartzeko geletara eramango ditugu. Ebeterekin irakaslego osoarekin egin ditugun formazio saioetan aholkatu dizkigutenak izango dira praktikan jarriko ditugunak. Haur eta Lehen Hezkuntzan eguneroko errutinak berrizten; DBH eta Batxilergoan errutina hauek arloetan ezartzen; eta orokorrean, ahozko euskararen erabilera bultzatzen duten etapa ezberdinetako ikasleen arteko jarduerak antolatzen..

Berriztatzaileago

Etapa ezberdinetan abian ditugun proiektuen ezarpena eta garapenarekin jarraituko dugu (HAZI HHn; KIMU eta EKI LHn) eta ohitura osasungarriak (elikadura era kirola) sustatzen dituzten ekintzak uztartuko ditugu proiektu hauetan. Era berean berdintasuna, laguntasuna, enpatia… eta horrelako balioak barneratzea errazten dituzten jarduerak ere bideratuko ditugu ikasleek emozioak erregulatzen ikasteko.

Maila Akademiko sendoago

Era sistematikoagoan ebaluatu nahi ditugunetapa ezberdinetan martxan dauden proeiktuak. Helburua da ezarrita dauden aldaketa metodologikoek ikasleen erredimendua benetan hobetzen duten ala ez jakitea. Honetarako ofialki egiten diren kanpo ebaluazioez aparte, beste batzuk egiteko aukera aztertu nahi dugu.

Eskolaz kanpoko zerbitzu eguneratuago

Eskolaz kanpoko Zerbitzuko eskaintza hasi gara zabaltzen etapa guztietara eta enfoke ludikoagoa izan dezaten orain arte enfoke akademikoagoa izan duten jardueretan aldaketak egiten hasi gara.

Objetivos del curso

GUREAGO

Lerro estrategiko honen barruan hezkuntza komunitate osoaren parte hartze sistematikoago bultzatzea daukagu helburua: ikasle, langile eta familiena.

Honetarako, DBHko 2. zikloan ikasleen portfolioa diseinatu eta pilotatu nahi dugu: bertan ikasleek ikastolan ditugun erronketan (HNP, Agenda 2030, Hezkidetza…) parte hartzeko ebidentziak sartuko dituzte. Batxilergoko Tutoretza partekatua ezarriko dugu eta eta ebaluatuko dugu bere funtionamendua ikasleei egiten zaien arreta pertsonalizatu ikuspuntuari buruz.

Langileei begira, Estrategia Planeko onarrizko printzipioetan intzidentzia egingo dugu: Euskararen erabileran eta emozioen kudeaketan; funtzionamendu organuko parte hartzean; etapa ezberdinen arteko harremanetan. Lehen Hezkuntzako irakaslegoaren antolakuntza ere errebisatu behar dugu.

Familiei begira, guraso eta tutoreen arteko bileren mapa berria egin nahi dugu, eta honekin batera, maila, ziklo eta etaparen arabera zein gai landu beharko liratekeen aztertu nahi dugu. Guraso Batzordea ere sendotu nahi dugu.

HERRIKOAGO

Gure inguruko ikastetxe eta haurtzaindegiekin aliantzak indartu nahi ditugu, ikasle berrien etorrera sendotzeko asmoz, batez ere kritikoak izan daitezkeen etapetan: Haur Hezkuntzan eta Batxilergoan.

Hezkuntza eta Kultura mailan inguruko erakunde publikoek antolatzen dituzten ekintzetan era sistematikoan parte hartuko dute gure ikasleek. Eta helburu berarekin, baina kontrako norabidean, Asti Leku Eguna ospakizun irekiago eta herrikoago izan dadin aldaketak egiten hasiko gara.

HORNITUAGO

HHko HAZI proiektuaren ezarpena egiteko espaizoen eraldaketa egin behar dugu eta orduan edifioan egokitzapenak egiten jarraitu behar dugu. Bestalde 1. zikloa leku aldatzean pentsatu behar dugu Grumete Diego kaleko instalazioetara ekartzeko.

Lehe Hezkuntzako edifizioan aldaketak ere egin behar ditugu zikloen berrantolaketagatik eta 3. pisuan ditugun espazoioen erabilera berrirako aldaketak egiteko hausnarketa egin behar dugu.

Batxilergoko edifizioa eta Kirol instalazioak egin ahal izateko urratsak ematen jarraituko dugu.