Ikastolaren helburu orokorrak 2020 /2021 ikasturtea


Hezkuntza eta Astia

Euskararen erabilera

Ikasturte honetan ikasleek gela barruan egiten duten euskararen erabilera izango da sakonduko dugun eredua. Are gehiago, dakigulako gure ikasle askorentzat ikastola dela erreferente bakarra euskara erabiltzeko. Formazio planarekin jarraituko dugu irakasleek balaibide, jarduera eta teknika egokiak etapa eta mailei begira.

Hezkuntza pertsonalizatua

Aurreko ikasturteetan hasitako helburuen lanarekin jarraituko dugu. Ikasle bakoitzaren datu-bilketa etaeskuragarri izan behar duten agente guztientzako komunikazioa hobetzen jarraitu nahi dugu. Bestalde, 19/20 ikasturte bereziak ikasleengan eta ikasle taldetan izan duen eragina neurtu behar dugu. 20/21 ikasturteak berak arlo, ziklo eta etapa ezberdinetan dituen helburak garatu ahal izateko ezinbestekoa da hau. Gainera, Tutoretza Partekatua martxan jarriko dugu 1. Batxilergoko taldeetan.

Berrikuntza metodologikoa

Epidemia egoera berriak metodologian jadanik egindako aldaketen berriztapena egiteko eta proiektu berriak martxan jartzeko erronka planteatzen digu. Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzako 1. Zikloan Konfiantzaren Pedagogiaren egokitzapena; Lehen Hezkuntza osoan IKKIren erabilera; Bigarren Hezkuntza osoan eta LHko 5.mailan EKI digitalaren ezarpena eta TEAMS aplikazioaren orokortzea eta sendotzea ikastolako digitalizazioaren bidean; 1. Batxilergoko tutoretza Partekatua… erronka honetako gauzatze batzuk dira.

Objetivos del curso

Parte-hartzea eta komunikazioa

Komunikazioa eta parte-hartzea

Bi lan-tresna, hiru hilabetez behingo Asti Leku Aldizkaria eta asteroko Astiberri albiste-orri digitala, eman dizkigun ikastolako komunikazio-plana sendotu ondoren, kooperatibak komunikazioaren arloan lortu duen asebetetze-maila nabarmen igo da, eta 8 puntuko balorazioa lortu du.

2020-2021 ikasturtean, bi tresnen maiztasunari eustea espero dugu, baita aurrez-aurreko irakaskuntza fasetik konfinamendu partzialaren edo osoaren fasera igarotzen bagara ere.
Ikasturtean zehar, eta hain ezohikoa den urteko plan horren neurriak abian jarri ondoren, ezartzen diren Covid neurriei buruzko informazio orokorra helaraziko zaie familiei.

Gizartean izango duen eraginaren ildo estrategikoa plan estrategiko berria egiteari begira berrikusiko da. Azken planaren ebaluazioan helburu hori bideratzearen faltan geratu zen.

Kudeaketa

2019-2020 ikasturtean, mugarri garrantzitsuena 2017-2020 plan estrategikoaren ebaluazioa eta 2020-2023 plan berria egitea izan zen. Lehenengo partea 2019ko ekitaldiaren amaierarako egin zen, eta oraindik programatzeko dauden hainbat hobekuntza-arlo antzeman ziren. Plan berria egiteari dagokionez, lanean hasi ginen, baina bat-batean bertan behera geratu zen, Covid 19aren pandemia zela-eta Gobernuak ezarritako alarma egoerarengatik.

Ziurgabetasun orokorraren aurrean, hiru urteko beste plan bat ez egitea erabaki zen, 2020-2021 ikasturterako urteko plana egitera mugatzea, pandemiaren bilakaeraren arabera egon daitezkeen hiru agertokien aurreikuspena kontuan hartuta: aurrez aurrekoa, erdi aurrez aurrekoa eta konfinamendukoa.

Gainera, gure taldeko gainerako ikastolekin batera ebaluatzen ari gara gerora sortutako egoeraren ondorioz ikastetxeek dituzten behar bereziak, gure zereginari segurtasunez eta osasungarritasunez aurre egin ahal izateko.

Inbertsioak eta hirigintza kudeaketa

Joan den ikasturtean amaitu zen ikastola dagoen URPI-5 eremua Urbanizatzeko Jarduketa Programa. Birpartzelazioari dagokionez, dagoeneko bi dokumentu onartu dira: Kontzertazio hitzarmena eta Kontzertazio Batzarraren estatutuak. Hirigintza arloko kudeaketaren bide luzea amaitzeko, Batzarra eratzea eta Birpartzelazio Proiektua aurkeztea eta onartzea falta da. Izapide horrek ez luke zailtasun handirik izan behar, ikastola baita, nabarmen, jabe nagusia.

Gaur egun, Urbanizazio Proiektua aurkeztuta dago Portugaleteko Udalean, eta onartu ondoren, lehenengo faseari dagozkien obrei aurre egin ahal izango diegu.

Inbertsio propioei dagokienez, eginda daude dagoeneko batxilergoko eraikin berriaren eta kirol instalazioen oinarrizko proiektuak. Urteko azken hiruhilekoan, eraikuntza-enpresa batzuen eskaintzak kontrastatuko dira, obra interesgarrienari esleitzeko.
Asti Lekuko inbertsio lanak egin ondoren, zabortegia zigilatu eta urbanizazio lanen bigarren fasea egingo da.