Ikastolaren helburu orokorrak 2017 /2018 ikasturtea


Hezkuntza eta Astia

Euskararen erabilera

 • Hizpro lan taldearen egitura berrantolatu
 • Ahozko konpetentzia etapa guztietan kurrikulumean garatu
 • Gelaz kanpoko erabilera sustatzeko ekimenak diseinatu eta gauzatu
 • Euskararen erabilera sustatzeko egiten diren ohiko ekintzak berrikusi
 • Gurasoak euskararen eragile izan daitezen ekintzak planifikatu
 • Familien hizkuntza tipologia ezagutzea

Hezkuntza Pertsonalizatua

 • Ikasle bakoitzaz daukagun informazio sistema aztertu eta hobetu
 • Ikasle bakoitzeko helburuak eta espektatibak enuntziatu balioetan, konpetentzietan
 • Tutoretza lanen antolaketa etapa ezberdinetan berrikusi
 • Tutoretzaren ikuspuntutik espazioen diseinuen baldintzak landu

Berrikuntza metodologikoa

 • HH: 0-6 egitasmoa jarraituz gure markoa diseinatu
 • HH: Balioen trataera sistematizatua
 • LH: IKKI etapa osoan sendotu
 • LH: EKIren hedapena urtez urte burutu
 • LH: Balioen trataera: nire asterokoa digitalizatu
 • DBH: EKI metodologia etapa osoan sendotu
 • DBH: EKI DIGITALAren hedapena urtez urte burutu
 • DBH: Elkarbizitza plana berrikusi eta sakondu (Bullying – elkar-ondo-tratatu)
 • DBH: IKKI etapan inplementatu

Objetivos del curso

 • BATX: Berrikuntzak aztertu eta gure markoa diseinatu
 • BATX: Batxiler-proiektua sendotu. BAL.

Parte-hartzea eta komunikazioa

Komunikazioa eta parte-hartzea

 • Ikastola/kooperatibaren komunikaziorako politika ezarri
 • 360º komunikaziorako hedabide bat diseinatu eta plazaratu: CR, CE, ZT, BB, Club, Ikasle, familiak..
 • Astiberri astekariaren formatua egokitu
 • Kanpo komunikaziorako newsletter bat sortu

Gizartean oihartzuna

 • Ikastolaren kanpoko presentzia/irudiaren analisia egin
 • Ikastolaren helburuekin lerrokatutako ekimen berriak antolatu eta gizarteari eskaini
 • Ikastolaren egungo kultur ekimenak gizartera zabaldu

KUDEAKETA

Lidergo partekatua

 • Lidergo partekatuan oinarritutako zuzendaritza egitura osatu
 • Erantzukizun banaketa taldeko kideak ahaldunduz ezarri
 • Denbora amankomunaren gestioa optimizatu

Kudeaketa sistema propioa

 • Kudeaketa eredua ikastolaren benetako beharretara egokitu
 • Ikastolaren kudeaketarako oinarrizko dokumentazioa sinpletu

Berrikuntza

 • Berrikuntza behatokia egituratu
 • Berrikuntza laguntzen duten barneko testuinguruak sortu
 • Berrikuntzak inplementatu

Inbertsioak

Hirigintza kudeaketa

 • Hirigintzako Jarduketa-programaren (PAU) onarpena lortu
 • Birpartzelazioa burutu
 • Zoruaren Kalitatearen adierazpena lortu
 • Inbertsioak egiteko lizentziak lortu

Inbertsio estrukturalak

 • Eraikitzeko proiektuak elaboratu
 • Plan finantziarioaren eguneraketa egin eta lehentasunak ezarri
 • Finantziaketa baldintzak negoziatu
 • Eraikuntza enpresak aukeratu
 • Lanak egikaritu. Obrak egin
 • Ballontiko lokalen egoera erabaki. (alokairuaren luzaketa/erosketa)

Berriztatze inbertsioak

 • IKT inbertsio planaren jarraipena egin
 • Berriztatze inbertsio planean egokitzapenak egin P. Estrategikoaren ildotik
 • Berriztatze inbertsio planean erabakitakoa burutu