SARRERA... Argitaratuta

ASTI LEKUKO COVID-19 TXOSTENA

2019/2020 IKASTURTEA, ZIURRENIK, HEZKUNTZAREN AZKEN URTEETAKO HISTORIAKO ARRAROENA IZANGO DA. HASI ZENEAN, INORK EZIN ZUEN AURREIKUSI GAINEAN GENUEN AGERTOKIAREN ERABATEKO ALDAKETA. MARTXOAREN 13AN, MUNDUKO BESTE MUTURREAN HASITAKO PANDEMIA BATEN ONDORIOZ, EUSKO JAURLARITZAK EUSKADIKO IRAKASKUNTZA PRESENTZIALA ETETEA AGINDU ZUEN.

Ikastetxeak, beren korridore, gela eta patio hutsekin, espazio distopiko bihurtu ziren, eta ikasleak eta profesionalak desagertu egin ziren. Osasun-arrazoiengatik eten ziren giza kontaktua eta eskola-jarduera.

Egun gutxi geroago, jendea etxean sartuta zegoela, Asti Leku burua altxatzen hasi zen, telematikoki berrosatzen, ikasleak urrutitik artatu ahal izateko, gure lanarekin jarraitu ahal izateko. Apurka-apurka, ikasle helduenen mailetan normaltasunez berrekin zitzaien eskolei. Ikastolarekin telematikoki konektatu ahal izateko autonomia gutxien zuten haurrak izan ziren hezkuntza ez-presentzialaren agertokian kaltetuenak. Haiek modu naturalean ukitu, partekatu, elkarrekin bizi eta ikasi behar dute pantailarik gabe.

Hilabete horietan zehar familiek eta profesionalek egindakoa elkarlanaren eta talde-lanaren eredua izan da. Bakoitzak etxetik arraun egiten zuen traineru batean, beti ere konektatuta egoteaz eta ikasle bat bera ere atzean ez gelditzeaz arduratuz.

Ikasturte amaieran, batez ere ebaluazio diagnostikoa egin zen, eta nolabaiteko nahasmendua sortu zen aurrez aurreko jardueran zein ikasle eta profesional sartuko ziren erabakitzeko orduan. Egoera horretan, funtsezkoa etorkizuneko egoerak egokitzeko eta aurreikusteko gaitasuna zen.

2020/2021 IKASTURTEA

Ekainaren 25ean argitaratu zen Hezkuntza Sailak 2020/2021 ikasturterako ezartzen zuen protokolo orokorra. Protokolo Osagarri batek garatu zuen protokolo hori, eta ikasturtearen zati handi batean aldaketak izan zituen (2021eko otsailaren azkenekoan). Hasiera batean, ikastetxeetan aurrez aurreko jarduera-egoera bat aurreikusten zen, higiene- eta segurtasun-neurri batzuk sartuta.

Hezkuntza-komunitatean askok uste zuten jarduera telematikoa izango zela berriro; uneren batean, osasun-egoerak beste itxialdi bat egitera behartuko gintuela. Zorionez, aurreikuspen ezkorrenak ez dira bete.

Asti Lekuk, gainerako ikastetxeek bezala, Kontingentzia Plan baten bidez ezarri zuen zein izango zen hain ikasturte zailari aurre egiteko estrategia. Hipotesia zen, Gobernuari jarraituz, aurrez aurreko eskolak izango genituela eta aldi berean ikasle solteak konfinatzeko inguruabarrak, baita, kasuren batean, konfinatutako gela osoak ere, osasun-egoerak hala eskatzen bazuen.

Ikasturtea planifikatzeko bi alderdi mota hartu behar ziren kontuan: osasuna eta hezkuntza.

Osasunaren ikuspegitik, hauek dira Koronabirusari aurre egiteko neurri orokorrak:

  • Maskarak erabiltzea
  • Pertsonen arteko distantzia mantentzea
  • Eskuen higienea
  • Kontaktuak mugatzea
  • Espazioen aireztapena eta garbiketa gehigarriko neurriak

Hezkuntzaren ikuspegitik, honako hauek nabarmendu behar dira

  • Curriculuma malgutzea
  • Ebaluazio diagnostikoa eta horren ondoriozko indartze-neurriak
  • Eta jarduera sorta handia, etxean konfinatuta egon daitezkeen ikasleengana iritsi ahal izateko. 

Aipatutako estrategia guztiak aplikatzearen eraginez ikasturtea oso garai zaila izan da. Zaila, bizitzaren eta, ondorioz, irakaskuntzaren garapen normala eragozten duten arrazoi ugariengatik.

Maskara erabiltzea komunikaziorako oztopo bat da, ez bakarrik sortzen dituen entzumen-arazoengatik, baita aurpegiaren erdia ezkutatzen duelako ere, eta hitz gabeko hizkuntzaren ñabardura asko galtzen dituelako, adibidez, irribarrea. 

Burbuila taldeetan mantentzeko beharrak elkarrekintza asko kendu die ikasleei, eta kalte handia egin die eskolaz kanpoko jarduera guztiei, bereziki hain garrantzitsuak diren kirol-jardueren garapenari. 

Pertsonen arteko distantziari buruzko arauak mantentzeak ere ondorio kaltegarriak ditu gure lan arruntean. Jantokian eta jolastokietan zailtasunak izan ditugu ikasturtearen hasieran, eta urduritasuna eragin dute. Azkenik, ikasleentzako bi jantoki berri prestatuz eta jolastokiko eremuak zaintzeko sistema berria ezarriz lortu da bi jarduera horiek modu seguruagoan eta lasaiagoan egitea. 

Pertsonen arteko distantziari eutsiz, bilera profesionalak beste era batean antolatu behar izan dira, batetik, internet bidezkoak lehenetsiz, eta bestetik,  klaustroak bezalako talde handiak saihestuz.

Ikasi ditugun gauza berri guztietatik garrantzitsuena ez da hasiera batean nabarmenena zirudiena izan, hau da, digitalizazioa eta hezkuntzari aplikatutako teknologia berrien erabilera. Ez, ez da hori izan. Garrantzitsuena pazientziari balioa ematea izan da, horixe baita guraso batek, hezitzaile batek eta ikastola batek izan dezaketen altxorrik handienetako bat.

Zailtasun guztiak, eragozpen guztiak apurka-apurka gainditu dira, esfortzuz eta pazientziaz. Jantokietara, eskoletara eta patioetara sartzeko errenkadak eta ordutegiak errespetatuz; geziz seinalatutako pasilloetatik eta debeku-seinale harrigarriekin ibiliz; gure burbuilarekin bakarrik jolastuz, eta ez beste lagunekin. Maskara jantzi, eskuak garbitu; eskolak mikrofonoarekin jaso, eskolak mikrofonoarekin eman. 

Baina badago zerbait, Asti Lekuko heldu guztiok argi daukaguna: ikasturte honetan asko ikasi dugula gure ikasleengandik. Diziplina, ulermen, erresistentzia eta ausardia maila altuak erakutsi dituzte. Alaitasunari eta gogo onari eutsi diote une oro, eta guztioi gogorarazi digute zentzurik handienetakoa duen lana gurea dela: bizitzak dakartzan egoeretara egokitzeko gai diren pertsona trebatuak prestatzea.

Utzi iruzkin bat