ALDERDI EKONOMIKOAK... Argitaratuta

ALDERDI EKONOMIKOAK

2020/2021 IKASTURTEA ASTI LEKUN ANTOLATZEAK HAINBAT BEHAR EKARRI DITU BEREKIN, ETA, JAKINA, KOOPERATIBAK GASTU ETA INBERTSIO JAKIN BATZUEI AURRE EGIN BEHAR IZAN DIE. KONTINGENTZIA-PLANA, HASIERA BATEAN, INOLAKO LAGUNTZA PUBLIKORIK GABE GAUZATU BEHAR ZEN. GEROAGO, ZEHAZKI AZAROAREN 30EAN, EUSKO JAURLARITZAK AGINDU BAT ARGITARATU ZUEN IKASTETXE ITUNDUETAN COVID-19AREN PROTOKOLOAK EZARTZEKO BEHARREZKO LAGUNTZAK LORTZEKO DEIALDIAREKIN BATERA.

Ordura arte, ikasturtea ondo hasita zegoelarik, ikastolak erabaki ugari hartuta zituen, eta diruz hornitzen ari zen. Hauek dira garrantzitsuenak: 

LANGILEAK

Patioak eta jantokiak zaintzeko irakasle laguntzaileak. Patioa dozena bat gune ezberdinetan banatu da burbuilak mantentzeko eta bi jantoki gehigarri prestatu dira pertsonen arteko distantzia handiagoa lortzeko. Monitore horiek guztiak Auzolagun enpresari azpikontratatu zaizkio, zeina jantoki-zerbitzuaren hornitzailea ere izan den. 

Autobusen zaintzari dagokionez, begiraleen kopurua ere handitu egin da. Era berean, irakasle gehiago kontratatu dira HHn eta LHn konfinatutako ikasleei laguntzeko, bai eta Orientazio Departamentuan premia bereziei arreta emateko ere. Bestalde, urteko osasun-azterketan proba serologiko bat eskaini zaie ikastolako langile guztiei. 

ESPAZIOAK

Ikasgela zabalenetan, seinaleztatzeko eta ikasleak birbanatzeko gastuak egon dira. DBH eraikineko hirugarren solairuko leiho guztiak aldatu dira aireztapen naturala errazteko eta bi jantoki berri egokitu dira.

GARBIKETA

Garbiketa-zerbitzua indartu egin da eta ikastola osasun-larrialdietarako produktu egokiekin hornitu. Maskarak eta gelak ere erosi behar izan dira, profesionalek eta ikasleek etxetik ekar ez zitzaten.

MATERIAL INFORMATIKOA

Ordenagailuak erosi dira eta proiektagailuak hornitu dira aurretik ez zituzten ikasgela batzuetan.

FINANTZAKETA

Gastu horien guztien finantzaketari dagokionez, 97/2020 Agindua, arestian aipatutako Jaurlaritzaren laguntzak jasotzen dituena, azaroaren 30ean argitaratu zen, lehen hiruhilekoaren zati handi bat igarota zegoenean. Agindu horrek, ikasle-kopuruaren arabera ikastetxe bakoitzari kopuru handiagoa edo txikiagoa ematen dionak, zuzkidura handia aurreikusten du (ikastolarentzat 300 m baino gehiago), eta Jaurlaritza hiru zatitan ordaintzen ari da: Gabonetan, Aste Santuan eta ikasturte amaieran. Une horretan, gastatutakoaren justifikazioaren arabera doituko da azken kopurua.

Diru-laguntzen ildo hori, hasiera batean albiste ekonomiko ona dena, ez dago arazoetatik kanpo. Izan ere, ikastetxeak dagoeneko antolatuta zeuden ikasturtea antolatzearen ondoriozko gastuei aurre egiteko, eta bakoitzak bere autonomiaren arabera, egokiena edo eraginkorrena iruditu zitzaion irizpidea azpimarratuz. Asti Lekuren kasuan, non aparteko gastuek, zalantzarik gabe, jasotako diru-laguntza gaindituko duten, ez dakigu, gainera, gure gastuak diruz lagundutako alderdien barruan onartuko diren.

Hauek dira diruz lagundu daitezkeen alderdi horiek: 

  • Irakasleak (azpikontratarik gabe).
  • Langileen ordezkapenak.
  • Garbiketa.
  • Material informatikoa.

Horri dagokionez, Errektore Kontseiluaren ustez, Eusko Jaurlaritzak diru-laguntzaren likidazioa malgutasunez eta ikastetxeen autonomia-printzipioa kontuan hartuta egiten badu, Hezkuntza Sailetik jaso beharreko zenbatekoa hasieran esleitutakoaren % 70era irits daiteke gutxienez. Uztailera arte ez dugu jakingo nola amaituko den espedientea. Gainera, oraingoz ez dakite datorren ikasturtean pandemiagatik laguntza lerrorik irekiko duten ala ez.

Utzi iruzkin bat